Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 18, 2006

...you can't understand me - I've got a dyslexic heart

Those that go searching for love
only make-manifest their own lovelessness
and they never find love.
Only the lovin' find love
and they never have to search for it.
D.H.Lawrence

Αυτοί που δεν νοιάζονται:
-δεν ξέρουν να εκφράζονται
-αγαπάνε όσο διαρκεί ένα ποπ τραγουδάκι
-τα συναισθήματά τους ξεφτίζουν καθώς κάνουν ζάπινγκ στις συχνότητες των εφήμερων
Αυτοί που δεν νοιάζονται:
-δεν ξέρουν να αγαπάνε
-αγαπάνε υπό όρους - όσο διαρκούν οι ανάγκες τους
Αυτοί που δεν νοιάζονται:
- δεν τους καταλαβαίνουμε, ίσως γιατί έχουμε μια δυσλεξική καρδιά
Μ'αυτούς που κάποτε αγαπήσαμε, τώρα απορούμε ίσως γιατί
- δεν μιλάνε ειλικρίνά
- δεν μας ακούν - ούτε καν τους στίχους του τραγουδιού:
I don't want hear from those who know...
They can buy but they can't put on my clothes...
I don't want to limp for them to walk...
(corduroy - Pearl Jam)
Αυτούς που σταματάμε να αγαπάμε δεν τους αποδίδουμε όνομα,
μόνο διάρκεια: λίγη.

Αυτοί που αγαπάνε:
εκφράζονται με πράξεις:
μικρές λεπτομέρειες που περικλείουν ουσία, συναίσθημα, διάρκεια:
- σ'αφήνουν να παίρνεις τη θέση με το παράθυρο
- μιλάνε ακατάπαυστα για να μην αναδείξουν την αμηχανία μιας σιωπής που προηγείται μιας αναχώρησης
- μιλάνε με α' πληθυντικό πρόσωπο - αποκλείοντας το α' ενικό
- μυρίζουν σοκολάτα
- φτιάχνουν συλλογές για να κάνουν την ευθεία να φαίνεται λιγότερο βαρετή, λιγότερο ατελείωτη
Αυτοί που αγαπάνε:
- δεν ξέρουν από διπλωματία
- δεν αρέσκονται στην κατανάλωση των τετριμμένων
Αυτοί που αγαπάνε:
- δεν βρίσκουν δικαιολογίες
- δεν μιλούν αμφίσημα και όταν κάποτε δεν αρθρώνουν λόγο, μιλάνε με τα μάτια
Αυτοί που αγαπάνε:
- δεν νοιάζονται να πάρουν, να εξαργυρώσουν
Αυτούς που μας αγαπάνε όταν τους σκεφτόμαστε, μας έρχονται στο μυαλό χρώματα, συναισθήματα και διάρκεια: πολλή
amy